“Seksualiteit hoort bij een gezonde ontwikkeling”

Marieke van der Sanden heeft als missie dat er veel meer over seksualiteit gesproken wordt met jongeren. Seksualiteit  hoort gewoon bij de ontwikkeling van pubers, het is een van de ontwikkelingstaken.

We schieten daarin in de jeugdzorg echt tekort, zowel in het gesprek erover als in de ruimte die jongeren hebben om een gezonde seksuele ontwikkeling door te gaan. De nadruk ligt op de risico’s en grensoverschrijdend gedrag en we hebben nauwelijks aandacht voor positieve gezondheid. Op veel groepen geldt bijvoorbeeld een verbod op verkering.

We praten over over weerbaarheid, de biologische kant van puberen en over seks in de bosjes. En over hoe moeilijk het is goed om af te stemmen op een ander, zeker als je een AS-classificatie hebt of een LVB. Over effect van #metoo en de misstanden bij The Voice.

Marieke legt in een paar zinnen de kern van het Vlaggensysteem uit, en we praten over het effect van de groepsregels op de seksuele ontwikkeling. Waar en wanneer kunnen jongeren die op een groep wonen eigenlijk experimenteren? Ook gaat het over hoe je met ouders de seksuele opvoeding bespreekt en hoe je ermee omgaat als je daar verschillende normen over hebt.

Tot slot benadrukt Marieke het belang van organisatiebeleid rond het thema seksualiteit, omdat het nog veel te veel taboe is en we daardoor veel missen.

Een website waar je jongeren goed naar kunt verwijzen als ze vragen hebben: www.sense.info