“Integrale hulp vraagt leiderschap met visie en lef!”

Esther van der Meulen is orthopedagoog/ GZ-psycholoog en nu al jaren manager/ directeur. Zij combineert leiderschap met inhoud en heeft een grote liefde en fascinatie voor integrale hulp. 

We praten over de ingewikkeldheid van samenwerken in de zorg, onderwijs en sociaal domein, en dat dat écht nodig is voor betere hulp. Omdat de problemen van gezinnen en kinderen domeinoverstijgend zijn. Op de korte termijn vraagt dit investering, op de lange termijn zal het minder kosten. 

Esther heeft een onderzoek gedaan naar hoe je integrale hulp tot een succes kunt maken, wat er nodig is om een integraal team te laten floreren. Goed leiderschap vanuit visie en met lef is een voorwaarde, maar er speelt meer. Het gaat bijvoorbeeld ook over organisatieculturen die bij elkaar komen, financiën (bijvoorbeeld verschillende tarieven) en professionals in een team die onder andere CAO’s vallen.

Luister naar dit bevlogen gesprek over de realiteit die we allemaal kennen, waarbij je op een hoger abstractieniveau gaat zien waarom het zo ingewikkeld is. Met vooral ook een oproep naar leiderschap met visie en lef!