“Zullen we weer gewoon gaan helpen?”

José Rijnen gunt alle gezinnen steun in hun eigen omgeving. Haar droom is dat we allemaal meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Zij wil dit in Tilburg realiseren en zet zich daar helemaal voor in. Ze is initiatiefnemer van de Coalitie Informele Steun aan Jeugdigen en Gezinnen in Tilburg. 

Jose heeft van alle kanten werkervaring in het jeugddomein, de afgelopen jaren was zij betrokken bij de transformatie van de jeugdzorg binnen gemeenten. We praten over dat het proces vastgelopen lijkt te zijn, het lukt (nog) niet om de geweldige mogelijkheden die de gemeenten hebben te benutten. Jose kon zich hier niet meer met enthousiasme voor inzetten en hervond haar elan toen ze zich als betrokken burger ging richten op informele steun in haar eigen stad Tilburg.

Als je eerlijk om je heen kijkt, zie je ook wat dit betreft een tweedeling in de samenleving. Gezinnen die hun leven op de rit hebben hebben vaak voldoende steun, terwijl gezinnen die het zwaar hebben vaak weinig steun hebben. Dat kan anders en dat móet anders. 

Jose vertelt over hoe zij stap voor stap zoekt naar de juiste samenwerkingspartners, hoe ze organisaties aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, gebruik maakt van haar grote netwerk in de stad, de politiek bereikt door in te spreken bij de gemeenteraad én nu het voordeel van een artikel in het Brabants Dagblad.

Heel inspirerend en motiverend! Zowel qua inhoud – waarom we met z’n allen veel meer gebruik moeten maken van informele steun – als qua proces. Dat laat opnieuw zien: verbeter de wereld, begin gewoon zelf 🙂

Als je meer wilt weten over het hoe/ waarom/ de mogelijkheden van informele steun, zie https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/meer-kinderen-thuis-laten-opgroeien/informele-steun/

Lees het artikel uit het Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/brabant/na-de-kater-van-40-jaar-jeugdzorg-zullen-we-weer-gewoon-gaan-helpen~af786f31/