“Hoe stoppen we geweld in de jeugdzorg?

Marlene van Steensel heeft een duidelijke visie op deze vraag: ken je geschiedenis en breng de kennis bij elkaar. Wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, ervaringskennis. Alleen op die manier kunnen we de bestaande structuren doorbroken worden om het écht beter te doen. 

Marlene combineert verschillende perspectieven  door haar werkervaring, onderwijservaring (lesgeven HBO) en ervaring als pleegkind. Zij is spreekt veel studenten, professionals én mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad. Marlene is (samen met anderen) oprichter van de stichting Be4You2 en organiseert lotgenotengroepen oa naar aanleiding van het rapport De Winter (2019), een onderzoek naar geweld in de jeugdzorg met schrikbarende conclusies. Terwijl de meeste professionals die er werken dat vanuit hun hart doen.

We praten over wat er aan de hand is in de jeugdzorg. De actualiteit met de verschillende documentaires vertellen een stukje van het verhaal, maar dit is eigenlijk al veel langer bekend.  Steeds staan ‘nieuwe’ ervaringsdeskundigen op die ongeveer hetzelfde verhaal vertellen, maar wat gebeurt er met hun input? Het blijkt moeilijk om het geweld te stoppen. Cliffhanger: Wat heeft jeugdzorg te maken met slavernij, Indonesië en racisme?

Het gaat om meer dan geweld: 60-70 % van de jongeren die opgroeiden in de jeugdzorg blijft zorgafhankelijk. In de jeugdzorg zijn zij onvoldoende voorbereid op het leven daarna, velen zijn heel alleen. En je verleden draag je je hele leven met je me. Lotgenotengroepen met mensen van verschillende leeftijden (20-40-60) blijken enorm van waarde te zijn. Veel herkenning en ook info over hoe je bijvoorbeeld dingen uit moet leggen aan mensen zónder jeugdzorgverleden.

Zie www.be4you2.nl voor meer info of contact opnemen met Stichting Be4you2.