“IK WERK MET ALLE ZINTUIGEN DIE IK HEB”

Irene de Brauw-Pedroz heeft vanuit verschillende perspectieven te maken met ‘de jeugdzorg’. Al ruim 25 jaar als uitvoerend professional in verschillende rollen, als Ambassadeur jeugd in landelijke projecten en als moeder. Nu werkt ze als ondersteuner Jeugd en Gezin bij 3 huisartsenpraktijken in de Schilderswijk (Den Haag). Hoe meer ervaring ze opdoet, hoe meer ze leert, hoe meer ze beseft dat je als professional niet de wijsheid in pacht hebt.

Ons gesprek komt wat aarzelend op gang -best spannend!- maar verdiept zich snel. Irene vertelt open over haar eigen ontwikkeling als professional, dat ze gevoeld heeft dat ze een deel van zichzelf moest uitschakelen en daarmee niet meer volledig zichzelf kon zijn. Nu zegt ze “Ik werk met alle zintuigen die ik heb”. 

Haar ervaringen als moeder van een dochter die niet zo makkelijk past in de standaarden van het onderwijs hebben haar nog meer laten zien waar de hulpverlening om zou moeten gaan: aansluiten, luisteren, alles op tafel leggen wat er is en iemand versterken om zijn eigen weg te vinden. Je kúnt problemen van de ander niet oplossen.

Een paar jaar geleden kwam Irene op het punt dat ze zich afvroeg of ze nog mee wilde werken in dit systeem. Door zich aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen vond ze een manier om haar ervaringen te gebruiken voor betere jeugdzorg. Als ambassadeur, maar zeker ook als lid van de projectgroep Inwerken en Behouden. Zij zijn op zoek gegaan naar wat er nodig is om de professionals in de jeugdzorg te behouden. Want dat is boven alles belangrijk: iedere vertrekkende medewerker betekent weer een nieuwe hulpverlener voor jongere en gezin. 

Irene vindt het heel belangrijk dat professionals zich realiseren dat ze veel meer ruimte hebben dan je beseft. We helpen mensen alleen maar door op maat te werken, buiten de strakke lijnen. Zodra je het lef hebt om die ruimte op te zoeken sluit je beter aan. Dat is beter voor de gezinnen maar ook voor jou als professional.

Hier vind je het verslag van de projectgroep Inwerken en Behouden: “Samen op weg naar de humane organisatie“.

Tijdens de inspiratieweek van Jeugdhulp Alles in het werk (20-24 juni) zijn er diverse inspirerende workshops en mooie voorbeelden, zowel online als in het land. Kijk op https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratieweek/ wat er allemaal te doen is en meld je aan!