“Onvoorwaardelijk wonen: het maakt niet uit welk gedrag jij laat zien, jij mag hier blijven!”

Loes Engelen heeft haar hart verpand aan mensen met een LVB (Licht verstandelijke beperking). Vol enthousiasme vertelt ze over het mooie Project PRO, onvoorwaardelijk wonen voor mensen met een LVB en bijkomende problematiek.

Een initiatief met onvoorwaardelijk wonen als uitgangspunt, een opvallende en vergaande samenwerking tussen drie zorgorganisaties (Pluryn, Trajectum en ASVZ), het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), de zorgkantoren (Zilveren Kruis en VGZ) en het ministerie van VWS.

Veel mensen met een LVB+ maken veel afwijzing, teleurstelling en uitstoting mee. Hun gedrag is moeilijk, zij vertonen bijvoorbeeld agressie waardoor de hulpverlening handelingsverlegen wordt. De ‘oplossing’ is dan vaak dat deze mensen worden doorgestuurd naar een andere plek. Dit maakt de wereld voor deze mensen alleen nog maar ingewikkelder en onbetrouwbaarder. Project PRO wil laten zien dat onvoorwaardelijk wonen als basis betere kwaliteit van leven oplevert.

Op deze manier werken vraagt veel van de organisatie en van de medewerkers. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie hier 100% achter staat, zodat bij incidenten de uitgangspunten overeind blijven. Dat betekent: “Jij mag hier blijven wonen, wij gaan kijken wat we anders kunnen doen zodat het weer goed met je gaat”

Meer info over PRO vind je hier: https://www.vgn.nl/achtergrond/een-zo-gewoon-mogelijk-leven-met-pro

De podcast waar ik naar verwijs is #76 met Sidney van de Pieterman en Susanne Broekhuijs. Hierin vertelt Sidney zijn verhaal.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.