“Wat heeft dit kind/ gezin nodig en wie kan dat het beste en meest duurzaam bieden?” 

Elize Lam is groot pleitbezorger van informele steun. Na haar opleiding als verpleegkundige werkte ze als jeugdverpleegkundige bij de GGD die op huisbezoek ging en ze realiseerde ze zich steeds meer dat we vaak praten over (het probleem van) het kind, maar dat vooral de context bepalend is.

Kinderen willen gewoon kind zijn. Dus vraag je af: is er wel iets aan de hand met dit kind of het gezin? Of zijn hun omstandigheden heel moeilijk? Laten we normaliseren e bouwen aan veerkrachtige gezinnen. 

We praten over de impact van taal, de positie van de professional, het normale leven sterk maken. Over KOPP groepen, helpen, van zorgen vóór naar zorgen dát, passie en de invloed van hoe je kijkt. Kijk je door een bril die problematiseert of een die zoekt naar mogelijkheden? En ben je je daar van bewust?

Vraag je aan het kind en het gezin waar zij behoefte aan hebben? bedenk dan samen wie dit het beste zou kunnen bieden. En: wie dat het meest duurzaam kan bieden. Daarvoor is het nodig dat jij als beroepskracht gelijkwaardig samenwerkt met het gezin en de mensen eromheen in de familie, straat of buurt. Alleen samen bouwen we aan een veerkrachtige samenleving. En in die samenwerking tussen formeel en informeel is van beide kanten nog veel te winnen.

 

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.