Kim Jolink heeft ruim 15 jaar ervaring als straathoekwerker en een duidelijke visie: preventie en zorg zouden veel meer samen moeten werken, en de gemeente moet dat faciliteren en aanjagen. 

Een gesprek met een enorme drive, passie, visie. Ook vol met praktische concrete tips voor het contact maken met een ‘lastige’ doelgroep.

Over vertrouwen, echtheid, geen bondjes, wisselgeld, onthechting, goedbedoelende werkers, werken met het gezin, mandaat krijgen, verbinding en elkaar kennen. 

Met als achtergrond zowel de opleiding SCW* als MWD* ziet zij enorm veel mogelijkheden. Denken in hokjes en kaders helpt niet om verandering te brengen, het gaat om het bij elkaar brengen van de leefwereld en de systeemwereld. Beide werelden hebben hun eigen kracht en specialisme. Door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te voelen en te schuiven met rollen kun je jongeren en gezinnen echt beter helpen. 

Kim schrijft een boek over de samenwerking tussen gemeente, jeugdzorg en straathoekwerk met als titel Streetcare (beschikbaar begin 2021).

* SCW = Sociaal Cultureel Werk –> jongerenwerk, straathoekwerk (o.a.)

* MWD = Maatschappelijk Werk en Dienstverlening –> jeugdzorg (o.a.)