“De Erfschat: wat betekent opgroeien in een jeugddorp voor je leven?”

Marlene van Steensel schreef een roman over Lotte die opgroeit in een jeugddorp. In De Erfschat komen haar levensgeschiedenis, verhalen van vele anderen, vakkennis en liefde voor het historisch perspectief bij elkaar. Bovendien komt zo een jeugddroom uit. In deze podcast vertelt Marlene meer over de achtergrond. 

We praten over het belang van kennen van de geschiedenis, Nederlands-Indië, kolonialisme. Over het collectieve zwijgen. Over mogen zeggen wat er is gebeurd ‘maar dan moet het klaar zijn’. Over leedprostitutie.

Marlene kent de jeugdzorg vanuit alle perspectieven en heeft scherp zicht op de onderliggende patronen. Haar eigen jeugdervaringen in De Glind, de verhalen van heel veel andere ervaringsdeskundigen en haar professionele visie vormen de basis om deze patronen zichtbaar en voelbaar te maken in een roman. Omdat de problemen in de hedendaagse jeugdzorg veel groter zijn dan wat er in het hier en nu gebeurt.

Wil jij ook dieper zicht op de patronen, vind jij ook dat we wezenlijk iets moeten veranderen in de jeugdzorg, dan is deze roman een must-read. Laat je raken. Het gaat je helpen om met nog meer gedrevenheid je in te zetten voor betere zorg voor jeugd. 

De Erfschat heeft als onderliggende thema’s Oorlogstrauma, koloniaal verleden in Nederlands Indië, discriminatie en stigmatisering, veerkracht, verbinding en vriendschap. KOPP-kinderen (kinderen van ouders met psychiatrische problemen), de betekenis van het delen van ervaringen jeugdzorg, pleegzorg.

De Erfschat komt 12 juni uit en is dan te bestellen op www.marlenevansteensel.nl, bij je lokale boekhandel en natuurlijk ook bij Bol (maar liever niet daar – luister de podcast als je wilt weten waarom)