“Onderwijs is zijn de ogen en oren van zorg”

Tina van Wouw ziet het onderwijs als fundament voor de verbindingen in de samenleving én heeft een grote liefde voor de mensen die niet binnen de hokjes passen. De schotten tussen onderwijs en zorg (en arbeidsmarkt) werken niet voor veel jongeren, dit moet anders.

We praten over dat 1 persoon het verschil kan maken, de invloed van je eigen achtergrond, het delen van je persoonlijke ervaringen, de rol van de mentor, het belang van samenwerking met de ouders binnen álle vormen van onderwijs. Over dat innovatie meestal georganiseerd wordt buiten het primaire proces terwijl juist docenten de belangrijkste rol hebben, over gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat goed afkijken slim is. Dat mensen verschillende kwaliteiten hebben maar wij ook van professionals vragen om allemaal hetzelfde te doen. 

Zorg en onderwijs hebben hun eigen cultuur en taal, en ook binnen de verschillende vormen van onderwijs zijn er schotten. Dat leidt ertoe dat de jongeren die het het meeste nodig hebben tussen wal en schip vallen. Dan mag niet en dat hoéft niet. Als we meer samen zouden optrekken.