“Boemerangbeleid: hoe hervormingen de jeugdzorg slechter maakten”

Sharon Stellaard – van oorsprong jeugdzorgwerker -, heeft 7 jaar onderzoek gedaan naar 50 jaar hervormingen van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs.

In maart 2023 publiceerde zij haar proefschrift met de schrikbarende conclusie dat het hervormingsbeleid tussen 1974 en 2022 NIET heeft geleid tot verbetering. Sterker nog: de intenties waren goed, maar het heeft de jeugdzorg ingewikkelder en inefficiënter gemaakt. Daarom de titel Boemerangbeleid.

We praten over wat er aan de hand is, hoe ernstig dit is en wat er nu moet gebeuren. Over de hervormingsagenda, de noodzaak om het verleden te kennen en het ontstaan van de jeugdzorg. 

Wist jij bijvoorbeeld dat de jeugdzorg ontstaan is in een tijd dat alleen de gegoede burgerij kiesrecht had? Of dat 50 jaar geleden al duidelijk was dat opvang in groepen niet goed zijn is voor kinderen? En dat het thema ‘Stop met redden’ (stap 6 in mijn boek) heel dicht aansluit bij wat er volgens Sharon moet gebeuren?

Deze week geen positief verhaal, maar volgens mij noodzakelijk om de conclusies van Sharon goed tot ons door te laten dringen. Want als we het echt beter willen maken, móet het fundamenteel anders.