“Is het onveilig of ongewenst? (deel 2*, met hamburger-voorbeeld)”

Als professional zou je je dit altijd moeten afvragen op spannende momenten, waar je de afweging moet maken om in te grijpen of niet. Wettelijk ingrijpen, bijvoorbeeld vanuit de jeugdbescherming, of pedagogisch ingrijpen om het gedrag bij te sturen. De professionele verantwoordelijkheid drukt zwaar, je wilt de juiste keuze maken.

Tegelijkertijd: ieder ingrijpen, zowel wettelijk als pedagogisch, beperkt de autonomie van de jongere of het gezin. Dat is soms nodig, omdat het echt onveilig. Maar als het ook maar enigszins kan, pleit ik voor de (langere) weg van overleg en zelf stappen zetten. Van eigen regie. Omdat dat de meest duurzame veranderingen op gang brengt.

Om in die situaties je eigen gedachten en oordeel nog te scherpen kan deze vraag helpen. Voor jezelf, in overleg met je collega’s en andere professionals rond het gezin. Om te voorkomen dat we de regie overnemen als het ook anders had gekund. Dat lukt makkelijker als we ons bevrijden van het gevoel van onveiligheid. Het gaat over ons eigen gevoel van ongemak, onze eigen normen en waarden. En dat we vanuit dat uitgangspunt het gesprek aangaan met jongere, gezin, oudere. Dat maakt het gesprek gelijkwaardiger. Helpt voor de samenwerking en naar eigen oplossingen zoeken. En dát maakt de situatie vaak veiliger.

Luister via je favoriete podcastkanaal, Spotify, Youtube of de website. Leuk als je laat weten wat je raakt en wat je eruit haalt!

Fijne dag, 

Mascha

* Deze podcast gaat door op thema van de vorige aflevering maar is ook los te beluisteren.

** Sommige situaties zijn gevaarlijk en vragen om direct ingrijpen. Deze vraag gaat over de andere situaties.