“Ik zou mijn collega niet binnen laten als ie voor de deur stond!” 

Dit hoorde ik afgelopen maand van een professional. Ik schrok ervan. En toen zei iemand anders het een paar weken later nóg een keer. Het ging in beide situaties om de basishouding van collega’s. Daarom is dit het thema van #225 van de Professional vanuit je hart Podcast. 

Heb jij dit wel eens bedacht over een of meerdere collega’s? En heb je daar iets mee gedaan?

Durf jij eerlijk te zijn tegen je collega’s? durven wij dit soort dingen tegen elkaar uit te spreken? Mijn ervaring is dat dat vaak niet zo is. Ook in bovenstaande voorbeelden had de betreffende professional het niet besproken met haar collega’s. 

Wil jij ook liefdevolle en gelijkwaardige (jeugd)zorg, onderwijs en sociaal domein? Dan is een belangrijke eerste stap dat we eerlijk naar elkaar gaan zijn en uitspreken als we ons bijvoorbeeld niet op ons gemak voelen in het team of bij een specifieke collega. Want als we dat onderling niet eens kunnen, wat betekent dat dan voor de jongeren, de gezinnen, de mensen die we willen helpen?

Fijne dag, 

Mascha

#professionalvanuitjehart #pvjh #basishouding #grondhouding #metliefdeenlef