Leontine Bibo is in 2015 gestart met Buurtgezinnen. Inmiddels een bekende naam en in bijna 70 gemeenten actief, maar wat is het precies? En wat is de gedachte erachter?

Fundament van Buurtgezinnen is dat we het opvoeden weer meer als gezamenlijke taak zien. It takes a village to raise a child. Door de veranderde samenleving is opvoeden iets geworden dat de ouders alleen doen, en dus ook de problemen alleen oplossen. Dat is niet nodig, we moeten elkaar veel meer steunen. Praat met elkaar over opvoeding, iedereen vindt opvoeden moeilijk. Juist andere ouders kunnen zo’n steunbron zijn. 

Vanuit haar ervaring als crisis-pleegouder ontstond het idee van Buurtgezinnen. De kinderen die crisis bij hen geplaatst werden, kwamen bijna altijd direct van huis, en wilden ook het liefst thuis zijn. Bij vrijwel alle gezinnen begint het met kleine problemen, gebeuren er verschillende dingen tegelijk, loopt de emmer over en is er onvoldoende draagkracht. Dit leidt van kwaad tot erger, en betekent soms dat de kinderen niet meer thuis kunnen wonen omdat de problemen te groot zijn geworden. 

Deze overtuiging heeft ze vertaald in Buurtgezinnen: sommige gezinnen hebben zelf geen mensen in hun netwerk die hen kunnen steunen. Dat kun je organiseren door gezinnen met elkaar te verbinden die langdurig elkaars maatje worden in de opvoeding. Buurtgezinnen is dus géén hulpverlening maar een bemiddelings-/ matchingsorganisatie.

 

We praten over veel meer investeren in preventie, drive, ondernemerschap in de sector, bevlogen mensen bij de gemeente, de wereld mooier willen maken, versleutelde berichten, dossiers en terug naar het gewone.

En ook over de kracht van een nieuwe organisatie, fris en energiek, parallelle processen in een organisatie door alles principieel door te vertalen op alle vlakken. Over de waarde van procedures en protocollen als dat het werk van professionals vergemakkelijkt en nog veel meer.

 

Veel plezier met dit mooie gesprek!

Zie voor meer info www.buurtgezinnen.nl