Trudy Jansen ondersteunt al zo’n 25 jaar belangengroepen binnen zorg en sociaal domein. Ervaringsdeskundigen hebben in die periode een belangrijkere plek gekregen. Dat is goed nieuws, maar heeft ook een kant waar Trudy zich zorgen over maakt. Slaat de professionalisering van ervaringsdeskundigheid niet dóór als een MBO- of HBO-diploma de basiseis wordt? Als reactie hierop is Trudy begonnen met de Veerkracht-centrale, waar mensen met ervaring elkaar kunnen ontmoeten.

Trudy vertelt ook over haar eigen leven en groot verdriet dat zij mee heeft gemaakt, waardoor ze periodes vooral het liefste op de bank bleef liggen. Dat het moeilijkste was om dat aan zichzelf toe te geven maar dat dat het begin was van een weg weer omhoog.

We praten over het je levenservaring inzetten als professional, het betuttelen door hulpverleners, de hiërarchie binnen ervaringsdeskundigheid, aansluiten door je eigen herinneringen of bijvoorbeeld levensovertuiging te delen, nadruk op het eigen herstelproces en nog veel meer.

Natuurlijk komt ook ‘het systeem’ aan bod, maar we proberen ons daar niet in te verliezen 🙂

Meer informatie over de Veerkracht Centrale vind je op veerkrachtcentrale.nl