Ingrid Rebel wil namens het LOC een Radicale Vernieuwing Jeugzorg op gang brengen, vergelijkbaar met wat ook loopt bij de verpleeghuiszorg en de langdurige GGz. Een beweging die de waarden terugbrengt in de jeugdzorg, geen project met een begin en einddatum.

We praten over bang zijn, durven en lef, over wat wel kan en dan ook gaan doen, over zoveel geklets waarvan je het resultaat (nog) niet ziet. Over partner zijn van de gemeente in plaats van leverancier, over uitspreken waar je in gelooft en vertellen dat je buiten de lijntjes kleurt.

Onderliggend is een mensbeeld dat alle mensen deugen, dat ieder mens van waarde is. Dat geeft mogelijkheden die je niet ziet als je denkt vanuit problemen. De vraag is: zouden wij het antwoord kunnen zijn? Dan lopen we samen op. Nu is de vraag vaak ‘wat is het probleem’.

Een uitspraak van Ingrid die mij ook raakte: ‘ik heb geleerd om nooit te organiseren op uitzonderingen’. Daar denk ik nog even over door 🙂

Ingrid is op zoek naar mensen die geloven dat het echt kan. Naar professionals met liefde en lef. Voel jij je aangesproken en wil je meedoen? Neem contact op met Ingrid via i.rebel@loc.nl