Bettina Simdorn is enthousiaste vrijwilliger bij Eigen Toekomstplan, de Haagse invulling van de Eigen KrachtConferentie. Zij faciliteert hier gezinnen/ families om hun éigen plan te maken in plaats van dat de hulpverleners dat doen. Als facilitator bemoeit zij zich helemaal niet met de inhoud.

Dat Bettina voor Eigen Toekomstplan actief is geworden, heeft alles te maken met haar eigen leven. Van meisje zonder diploma. jaren in het buitenland en een succesvolle carrière in de zakelijke wereld heeft zij de keuze gemaakt om alleen nog maar haar hart te volgen. En dan blijkt dat ondanks al haar ervaring het missen van een schooldiploma nog steeds de grootste belemmering te zijn om aan het werk te komen in onze sector. Als vrijwilliger lukt dat wel.

We praten over het FamilieGroepsplan, zoals het officieel heet. Iedere jongere, ieder gezin heeft het wettelijk recht om dat zelf te maken. Het wordt nog weinig ingezet met een onafhankelijk coördinator/ facilitator. Als je dit als hulpverlener zelf doet, stap je echter snel in een aantal valkuilen.

Het mooiste is om te zien hoe mensen die het eerst helemaal niet meer zien zitten na het gesprek zélf in actie komen. Dat is de grote kracht: als mensen zelf een keuze maken om in beweging te komen, dan blijft het ook als de hulp stopt. Dan doen ze het op hun tempo en iets waar zij op dat moment aan toe zijn.  En door zelf te doen, voelen mensen zich sterker om ook andere problemen aan te  pakken.

Zie voor meer informatie over de Eigen Kracht Conferentie  https://www.eigen-kracht.nl/

Neem voor Eigen Toekomstplan Den Haag contact op met Xtra Welzijn.