“Het (pleeg)kind brengt z’n familie mee – Opgroeien in twee families”

Yvonne Aartsen werkt al heel lang in de pleegzorg. Zij maakt zich er hard voor dat pleegkinderen kunnen opgroeien in twee families. In een aantal opzichten lijkt het opgroeien in een pleeggezin op opgroeien in een echtscheidingssituatie.

We beginnen ons gesprek met over vakmanschap, je kwetsbaar opstellen, leren door het contact met de ander, verantwoording nemen voor wat je doet en wat je zegt.

Onlangs heeft zij samen met Gé Haans en Marieke Klein Entink het boek “Opgroeien in twee families” uitgebracht. Nog lang niet altijd de realiteit, maar deze kant moet het echt op. Dat is beter voor kinderen.

We weten steeds beter dat de samenwerking tussen pleegouders en ouders van doorslaggevend belang is, en dat de sleutel daarvoor bij de pleegouders ligt. Dat is een grote en vaak ingewikkelde opdracht. Alss als professional heb je de belangrijke taak om dit gesprek te voeren met alle betrokkenen en het begeleiden van de samenwerking. Yvonne geeft veel concrete voorbeelden uit haar lange praktijk en het onderzoek.

Tot slot praten we over een thema dat mij persoonlijk bezig houdt: het spanningsveld tussen het opvoedbesluit op jonge leeftijd en de identiteitsontwikkeling van jongeren.