“Ouders zijn mensen die ook bagage hebben”

Katrien Laane werkt al heel lang met ouders omdat ze ziet dat daar het meest te bereiken is. Als ouders een kwartslag draaien, verandert er heel veel voor het kind. De hulpverlening moet zich daarop richten, naast ouders gaan staan om hen te helpen die draai te vinden.

Nu doen we dat vaak niet omdat we gedragsmatig kijken en doelen stellen. De oplossing ligt meestal in de diepere laag, of je zou kunnen zeggen de menselijkere laag. Het is niet moeilijk om dat gesprek te voeren, het vraagt wel een andere houding en insteek van de professionals. Dat begint bij hoe je naar ouders kijkt. Zijn ouders voor jou ‘mensen met bagage’ of ‘ een lastig bijproduct van kinderen’?

Katrien vertelt hoe ze tot haar uitgesproken visie is gekomen en waarom ze daar alleen maar meer in is gaan geloven. Zij ziet ontzettend veel mogelijkheden.

We praten over de hoge lat die ouders zichzelf opleggen, over stoppen met ‘moeten’, iedere dag met een open hart beginnen en vooral een leuke tijd hebben met ouders. Over het verschil tussen opvoeden en drillen, de keien en de kiezels en wat een sirene-ouder is (dat heb ik vandaag geleerd :-)) 

Luister naar de vele concrete voorbeelden, vragen die je kunt stellen, en word je nog bewuster van hoe jij dit doet. Wat raakt de ouder in jou? Wat voor hulpverlener wil je zijn? 

Katrien is bedenker van de Opvoedparty waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over álles en geeft trainingen aan professionals over het werken met ouders. Ook begeleidt zij nog steeds zelf gezinnen, gewoon omdat ze dat zo ontzettend leuk vindt.