“De Koppeling sluit in 2022, dit ging eraan vooraf”

Half 2022 sluit De Koppeling (locatie gesloten jeugdzorg in Amsterdam). In deze podcast vertelt Frederique Coelman hoe het in 2013 begon met de ambitie om gesloten jeugdzorg overbodig te maken.

Hoe is dit proces gegaan, welke stappen hebben zij gezet om dit doel te bereiken? wat zijn belangrijke momenten geweest? Dit gesprek bevat heel veel inspiratie, concrete toelichting van het veranderproces en voorbeelden. 

vooraf: Iedereen die werkt in de gesloten jeugdzorg doet naar eer en geweten zijn best om jongeren perspectief te bieden. Het is heel ingewikkeld werk, dat een groot beroep doet op de professionals in een soms onmogelijke situatie met 8-9 jongeren (die allemaal op hun eigen manier explosief zijn) bij elkaar op een groep. We moeten vooral ook de (werk)omstandigheden veranderen om betere zorg voor jongeren te realiseren. Deze podcast hoopt bij te dragen aan het verbeteren van de zorg voor deze jongeren én meer support voor de medewerkers.

Frederique benadrukt dat het een lerend proces is. Ook bij Levvel ‘zijn er nog niet’, maar het gaat de goede kant op. Belangrijk is om te erkennen dat we soms ook machteloos zijn, dat we het niet weten. Je móet het samen doen.

We praten over de verandering van een beheersmatig naar een relationeel leefklimaat, over het centraal stellen van onderwijs, over dat je het samen moet doen. Over machteloosheid, dat de samenleving als geheel verantwoordelijkheid draagt voor deze kinderen. Over dat werken in deze vorm van zorg te vergelijken is met topsport dus dat je de medewerkers heel goed moet ondersteunen en dat je achter ze moet staan. Over dat de isoleercellen in De Koppeling verdwenen zijn omdat ze niet meer gebruikt werden.

Twee ontwikkellijnen lopen naast elkaar:

1. verbetering van de zorg binnen de gesloten jeugdzorg (samen met de medewerkers en het onderwijs)  en

2. het creëren van alternatieven voor gesloten jeugdzorg (samen met heel veel externe samenwerkingspartners zoals JBRA, WSG, onderwijs, politie, open settings e.a.). Betere alternatieven worden ontwikkeld als je samen eraan committeert en door te dóen. 

Dank je wel Frederique, voor het zo uitgebreid delen van jullie ervaringen in Amsterdam!