“Blijf bij me, juist als het moeilijk wordt”

Karine Jackson zoekt als zorgadviseur samen met ouders en kinderen met complexe problemen naar passende hulp. Ook wel genoemd ‘oppakken van complexe casuïstiek. Dit gaat vaak over jongeren voor wie gesloten als enige optie wordt gezien.

Karine vertelt dat het wat haar betreft allemaal véél beter kan en moet. De verandering richting kleinschalige voorzieningen is goed en belangrijk, maar het gaat niet ver genoeg. We moeten anders gaan kijken, anders gaan denken. Expertise toevoegen aan de plek waar het kind verblijft, zodat een kind niet hoeft te verhuizen. Veel meer inzetten op het thuis vormgeven van intensieve hulp kan echt uithuisplaatsingen voorkomen, daar zijn al veel voorbeelden van. 

Als je een goed (alternatief) plan hebt, dan zijn veel gemeenten bereid om het mogelijk te maken. De inhoud overtuigt, zelfs als het duurder is. We moeten dit beter leren vertellen en dan blijkt er veel meer kan dan je op voorhand denkt. We kunnen dingen mogelijk maken die onmogelijk lijken, als je een heel goed plan hebt in combi met een krachtig verhaal.

We praten over het volgen van een wegloopprotocol tegenover het praten met een kind, over watertrappelen en je gevoel serieus nemen, over de droom om miljonair te worden en over het auti-clubje bij de voetbal. 

Karine vertelt over Onvoorwaardelijk Wonen, een nieuwe hulpvorm voor jongeren met autisme en gedragsproblemen. Deze groep komt vaak in de jeugdzorgplus terecht. Onvoorwaardelijk wonen is een samenwerking tussen Pactum en Karakter (Kinder- en jeugdpsychiatrie), gebaseerd op de autonomie van het kind, samenwerking met de ouders en maatwerk voor iedere jongere.