Ethische code

UNACUM Training met Impact handelt volgens een ethische code die is opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht. De Ethische Code bestaat uit richtlijnen waaruit de trainer/ coach dient te handelen en een klachtenprocedure. Zie hier de tekst van deze code.

 

Klacht
Indien je een klacht hebt over een trainer van UNACUM Training met Impact willen wij daar eerst met jou over in gesprek. We lezen graag je klacht in een mail of in een brief en maken dan een afspraak om je klacht te bespreken. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Je kunt je klacht richten aan Mascha Struijk, eigenaar van UNACUM Training met Impact: mascha@professionalvanuitjehart.nl.

Als we er niet uitkomen, verwijzen we je door naar de Klachtencommissie van Phoenix Opleidingen. Dit is een onafhankelijke commissie die klachten van cliënten in relatie tot trainers, begeleiders en coaches beoordeelt. Lees hier de volledige klachtenregeling. Het oordeel van deze commissie is voor ons bindend. Wij zullen de klacht registreren en voor de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Bij klachten kun je je tevens direct schriftelijk richten tot:
Phoenix Opleidingen t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A 3571 TE Utrecht