Incompany Training

Professionalisering en vakmanschap

De professionalisering in de jeugdzorg vraagt een andere houding van professionals, maar ook van hun leidinggevenden en organisatie. Voor organisaties geeft dit veel kansen. Professionals zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en je kunt dit als organisatie stimuleren en faciliteren.

Ik geef trainingen die direct aansluiten bij de praktijk van de professionals. Ik breng weer verbinding tussen hoofd en hart, waardoor professionals weer met passie in hun werk staan. Ik zorg dat professionals zich richten op de mogelijkheden die zij in de huidige onrustige situatie nog wél hebben.

Ik geef professionals de regie terug over hun handelen door ze te helpen kijken naar hun cirkel van beïnvloeding.

Ik bied concrete tools die direct resultaat opleveren voor hun werk met jongeren en gezinnen, waardoor zij resultaten zullen zien van hun eigen groei. Ik daag professionals uit om uit hun bekende denkpatronen en comfortzone te stappen, omdat ik geloof dat persoonlijke groei leidt tot meer ‘tevredenheid’. Ik maak veel gebruik van concrete praktijkvoorbeelden en geef hands-on tips en adviezen, waardoor de training direct toepasbaar is. De trainingen kunnen geaccrediteerd worden bij het SKJ.

Op maat

Een incompany-training maak ik altijd op maat, aansluitend bij de situatie binnen jullie organisatie. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

“Ik wil dat álle deelnemers met meer energie uit de training

stappen dan ze eraan begonnen zijn.”

Ik werk oplossingsgericht met grote nadruk op empowerment, omdat ik geloof dat de professionals heel veel vaardigheden en kennis in zich hebben die zij op dit moment onvoldoende benutten. Door die kracht naar boven te halen hervindt de professional enthousiasme/ liefde voor zijn werk en zijn clienten. Zij gaan direct aan de slag met concrete tools en toepassingen waardoor de kwaliteit van de hulpverlening omhoog gaat. Medewerkers hebben weer het gevoel dat zij kunnen bijdragen aan het leven van jongeren en gezinnen waardoor het ziekteverzuim omlaag gaat en de kans op burnout afneemt.

Als bovenstaande je nieuwsgierig maakt naar wie ik ben, wat ik aan inhoud te bieden heb en waar ik in geloof, neem dan contact met me op. Dan kunnen we kijken of ik ook jullie organisatie een stap verder kan helpen in de professionalisering!

Voorbeelden van trainingen

Contact maken vanuit je hart

In deze tweedaagse training sta je stil bij wat contact eigenlijk is. Hoe je het maakt, wat het betekent om het wel of niet te hebben, hoe het voelt om écht contact te hebben. Vervolgens denk je erover na hoe jij dit doet in contact met clienten. Ga jij echt contact aan of liever niet? Wat belemmert je en wat helpt je? Wat zou het beste werken vanuit je functie, hoe zou je het meest bereiken?

Ook kijken we naar je energie-besteding binnen je werk. Is die effectief, besteed jij je tijd en energie aan zaken die jouzelf en de client verder helpen? Zo niet, wat kun je daar dan aan doen?

Tot slot maken we de combinatie met ’terug naar de bedoeling’. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij in je werk bezig bent met wat ertoe doet. Voor jou en voor de client.

SKJ-accreditatie: 13 punten

Basistraining Methodiek Jongerencoaching – Jeugdformaat

In deze driedaagse training maak je kennis met de methode Jongerencoaching zoals die binnen St. Jeugdformaat gebruikt wordt. Je kent de pijlers/ uitgangspunten en kunt deze vertalen naar de praktijk. Het gaat om een andere kijk op de hulpverlening, wat ook anders handelen van de professional vraagt. Theorie (deels bekend) wordt gekoppeld aan de werkwijze en krijgt daardoor nieuwe betekenis. De training maakt zoveel mogelijk gebruik van actuele voorbeelden.

SKJ-accreditatie: 28 punten

Methodisch werken met criminele jongeren 16-23 jaar

Interventies ter vermindering recidive-risico

Een training van VIER dagen waarin je een start maakt met het methodisch werken met criminele jongeren. De nadruk ligt op wat je kunt doen om de recidivekans te verlagen. Daarbij maken we gebruik van cognitieve interventies, gedragsinterventies en gezinsinterventies.
Deze training geeft je de basis om daarmee aan de slag te gaan, je krijgt voldoende kennis en tools mee. Het echt goed kunnen toepassen leer je door te DOEN in je eigen praktijk met support van een opgeleide gedragswetenschapper.

SKJ-accreditatie eerder toegekend: 51 punten (verlopen)

Wil je ook weer dat je professionals met passie in hun werk staan?

Neem hier contact met me op voor een oplossing op maat.

1 + 14 =