Podcast

Professional vanuit je hart

Inspirerende podcast over hoe je met liefde en lef mensen écht verder kunt helpen

Voor iedereen die werkt in (jeugd)zorg, onderwijs en sociaal domein