Visie

Een gelijkwaardige en liefdevolle samenleving

Van redden naar duurzaam ontzorgen 

Onze missie

Professionals binnen de (jeugd)zorg, het onderwijs en sociaal domein helpen om met 5% meer liefde en lef gezinnen de regie terug te geven over hun eigen leven.

Om dit mogelijk te maken onderscheiden wij 4 pijlers.

Onze 4 pijlers

1. Verbind je met de ander  

De werkrelatie is het belangrijkste element om zorg, onderwijs en ondersteuning effect te laten hebben. Investeren in de werkrelatie vraagt van jou als professional een basishouding waarin je je open en kwetsbaar opstelt, altijd benieuwd naar het verhaal van de ander. Ingewikkeld is het niet, spannend soms wel. Zeker als professionele afstand de norm is.  Wij kiezen radicaal voor professionele nabijheid. Deze basishouding is de kern van Professional vanuit je hart. 

Uitleg eerste pijler

Illustratie eerste pijler

2. Stop met redden, focus je op de levensloop 

 

Door mensen en hun verhaal – hun verleden en toekomst – als geheel te zien, stellen wij ze in staat hun pad, inclusief uitdagende fases en overgangen, zelfstandig en met zekerheid te bewandelen als hun meest authentieke zelf.  

Uitleg eerste pijler

Illustratie eerste pijler

3. Eigen netwerk is belangrijker dan professionals

Door onszelf buiten de belangrijkste sociale kring van het gezin te plaatsen, geven we de directe omgeving de ruimte hun belangrijke rol te vervullen en duurzaam steun te bieden gedurende de hele levensloop en binnen de leefwereld van het gezin. 

Uitleg tweede pijler

Illustratie tweede pijler

4. Laat mensen in hun waarde(n) 

 

Iedereen heeft eigen normen en waarden, 

Door te heroverwegen wat écht onveilig is of in onze ogen zeer ongewenst, kunnen we ingrijpen waar noodzakelijk en loslaten waar mogelijk. Zo geven we gezinnen weer eigen zeggenschap en laten we hen – en de keuzes die zij maken – in hun waarden.

Uitleg derde pijler

Illustratie derde pijler

Veel druppels worden vanzelf een zee – Paulo Coelho

Wat kun jij doen?

Als professional

Meteen zelf aan de slag

Online training

Join the movement

Samen meer liefde, lef & impact

Als organisatie

Incompany training

Professionalisering & vakmanschap

Inspirerend spreker

Hoe doe je dat, werken vanuit je hart?